شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ الا ياران سه قسمند گر بداني/ زبانيندو ناني اند و جاني/ به ناني نان بده از در برانش/ مدارا کن تو با يار زباني/ ولي آن يار جاني را نگهدار / به پايش جان بده تا مي تواني.
هادي قمي
احسنت.
درب کنسرو بازکن برقی
دوست دارم خوب باشم
رتبه 0
0 برگزیده
153 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
دوست دارم خوب باشم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top