شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ بعضي ها وقتي بهشون ميگي: اين کار رو داري اشتباه انجام ميدي، بجاي اينکه کارشون رو درست انجام بدن، کلاّ ديگه اون کار رو تعطيل مي کنن. مثلا ميگي: آقا يا خانوم! اين کار خوبي که انجام ميدي بايد اينجوري باشه تا فايده داشته باشه! بجاي اينکه درستش کنه، کلاّ ميذاره کنار. ميگي اگر ميخواي درس بخوني يا صدقه بدي يا نماز بخوني يا غذا درست کني اين راهشه، ولي...
به نظر شما چرا؟
هادي قمي
تنگي نظر...
mp3 player شوکر
دوست دارم خوب باشم
رتبه 0
0 برگزیده
153 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
دوست دارم خوب باشم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top